Information om cookies

Genom att använda denna hemsida, (www.selexo.se), accepterar du att vi använder cookies.

Denna hemsida drivs och ägs av: Selexo

Vad är en cookie?

En kaka (eller cookie-cookies) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan  försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Vad används kakor till?

Här följer ett antal exempel på vad vi använder kakor till:

För inloggning på webbplatsen. När någon loggar in på webbplatsen placeras en kaka på dennes dator. Vid varje sidbläddring skickar användarens dator kakan till den webbplats denne besöker och med hjälp av kakan kan vi konstatera att användaren är inloggad och användaren slipper använda användarnamn och lösenord för varje ny sida.

Med hjälp av kakor kan vi hålla reda på vilka varor användaren har ”lagt i sin varukorg”.

Med hjälp av kakor kan vi registrera vilka personer som besökt vilka sidor.

Vi följer upp trafiken genom webbstatistik för att kunna förbättra webbplatsen, motivera kostnader och för att lära oss mer om våra målgrupper. Många av dessa kakor är tredjepartskakor.

Vad är tredjepartskakor?

Kakor som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartskakor. Den här sortens kakor kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen t.ex. en annonsfirma via en. banner.

En annonsfirma kan placera ut annonser eller statistiktjänster som kartlägger surfvanor hos användarna på många olika webbplatser. Besökarens surfvanor kan därför potentiellt kartläggas på alla webbplatser som använder sig av samma annons eller statistiktjänst.

Eftersom tredjepartskakor gör det möjligt att skapa mer heltäckande kartläggningar av användarens surfvanor anses de känsligare ur ett integritetsperspektiv, därför finns det i de flesta webbläsare möjlighet att ställa in så att tredjepartskakor inte accepteras.

Väljer du som webbplatsinnehavare att installera komponenter av olika slag på din webbplats (annonsfunktioner, statistikfunktioner, enkätverktyg osv.) finns risk att dessa medför tredjepartskakor. Då är det särskilt angeläget att ta reda på vad dessa kakor används till, att de som levererar komponenterna är seriösa och inte missbrukar personuppgifter de kan tänkas komma över.

Vilka risker är förknippade med kakor?

Kakor är små textfragment som i sig är harmlösa om man jämför med till exempel virus. En dator blir inte förstörd av kakor. Men det finns ändå en del risker. Huvudsakligen finns riskerna inom följande kategorier:

Kakor ger webbplatser möjlighet att kartlägga användares aktiviteter på nätet. Detta kan uppfattas som intrång i den personliga integriteten och vissa användare kan välja att inte acceptera kakor på sin dator. Detta kan vara något att tänka på när din webbplats utformas och när du väljer hur du använder kakor.

Avlyssning och förfalskning av kakor kan under vissa förutsättningar användas som verktyg av en elektronisk brottsling. Dessa verktyg kan då användas till exempel för obehörig inloggning, obehörig modifiering av innehåll i varukorg, snedvridning av statistik och obehörig röstning.

Det ligger i webbplatsinnehavarens intresse att vidta åtgärder för att förhindra avlyssning och förfalskning av kakor, liksom andra metoder för intrång och bedrägerier. Likaså måste du som webbplatsinnehavare säkerställa att personliga uppgifter som inhämtas via kakor inte missbrukas, vare sig av dig eller dina samarbetspartners.

Om du använder Flash-presentationer (t.ex. en You Tube-video) på din webbplats och den hämtats från en annan webbplats kan ägare till Flash-presentationen registrera besök på din webbplats. Den informationen kan kopplas samman med information från andra webbplatser som innehåller samma Flash-presentation. Detta kan ske även om användare blockerat användningen av kakor i sina webbläsare.