Retur & Byte

Returnera en vara

  1. I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar  på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Selexo debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte hygienartiklar som ex. in-ear hörlurar, datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt special beställda produkter.
  2. För en snabbare hantering av ärendet bör kund före återsändandet meddela oss via telefon eller via info@selexo.se. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad. Varan bör vara väl förpackad ( bäst i Postens godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong)) då det är kundens ansvar att produkten inkommer till Selexo samt att den inte skadas under returtransporten.  Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar. Väljer du att returnera endast en del av din order betalar vi inte tillbaka eventuella avgifter för frakten.

Byta en vara

  1. Tyvärr har vi inga direktutbyten utan man kommer bli återbetald/krediterad för sin första beställning och får sedan göra en ny beställning.

Reklamera en vara

  1. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.
  2.  Meddelande om reklamation skall lämnas till Selexo inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.
  3. För en snabbare hantering av ärendet bör kund före återsändandet meddela oss via telefon eller via service@selexo.se. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad. Varan bör vara väl förpackad ( bäst i Postens godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong)) då det är kundens ansvar att produkten inkommer till Selexo samt att den inte skadas under transporten.
  4.  När varan returnerats, kontrollerats och reklamationen godkänts kompenserar Selexo dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt, prisreduktion eller genom att du återfår din betalning för produkten.
  5.  Selexo kontrollerar/testar insända eller inlämnade varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri eller utsatt för en yttre åverkan debiteras en avgift på 500kr för felsökning och frakt för att täcka Selexo:s kostnader.